TU VIỆN TÂY PHƯƠNG:

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Với hận diệt hận thù
  Đời này không có được.
  Từ bi diệt hận thù,
  Là định luật ngàn thu.
  Never here by enmity
  Are those with enmity allayed
  They are allayed by amity,
  This is the timeless truth.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy


  Lấy vật chất làm của,
  Của sẽ rời bỏ ta
  Lấy phước đức làm của,
  Của theo ta vạn kiếp.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu tại bãi chiến trường,

  Thắng ngàn vạn quân địch.

  không bằng tự thắng minh,

  thật chiến thắng tối thượng.

  Though thousand times a thousand men

  in battle one may conquer.

  yet should one conquer just oneself

  one is the greatest conqueror.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi
  Ai ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù không thể nguôi.
  Who bears within them and enmity:
  "he has abused and beaten me,
  Defeated me and plundered me,"
  Hate is allayed for them.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tinh cần giữa phóng dật,

  Tỉnh thức giữa quần mê.

  người trí như ngựa phi,

  bỏ sau lưng ngựa hèn.

  Amongthe heedless, heedful,

  Among the sleepy, wide awake.

  As the swift horse outruns a hack

  So one of good wisdom wins.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như hồ nước sâu thẳm,

  Trong sáng, không khuấy đục.

  Cũng vậy, nghe chánh pháp,

  Người trí hưởng tịnh lạc.

  Even as a fathomless lake, a lake so calm and clear.

  so Dharma having heard ,serene the wise become.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không nên nhìn lỗi người,

  Người làm hay không làm.

  nên nhìn tự chính mình,

  Có lam hay không làm.

  Not others' opposition

  Nor what they did or failed to do,

  But in oneself should be sought

  Things done, things left undone.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Hương thơm của hoa
           bay theo chiều gió
  Hương thơm đạo đức
          tủa pháp muôn phương.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lửa nào bằng lửa tham!

  Chấp nào bằng sân hận!

  Lưới nào bằng lưới si!

  Sông nào bằng sông ái!

  There is no fire like lust, naught seizes like aversion,

  unequalled is delusion's net, no river's like to craving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tìm không được bạn đường,

  Hơn mình hay bằng mình,

  Thà quyết sông một mình,

  không làm bạn kẻ ngu.

  If a wayfarer fails to find

  one better or equal,

  steadfast he should fare alone

  for a fools' no fellowship.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo;

  Nếu với ý Ô nhiễm, Nói lên hay hành động,

  khổ não bước theo sau,

  Như xe, chân vật kéo.

  Mind precedes all knowable,

  Mind's their chief, mind-made are they. Ifwith a corrupted mind

  One should either speak or act

  suffering follows caused by that, as does the wheel the ox's hoof.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu ít nói kinh điển,

  nhưng hành pháp, tùy pháp,

  từ bỏ tham, sân, si,

  Tỉnh giác tâm giải thoát,

  Though few of the sacred texts he chants

  In dharma does his practice run, clear of delusion, lust and hate,

  Wisdom perfected, with heart well-freed.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trên trời, giữa biển,

  Không lánh vào động núi,

  Không chỗ nào trên đời,

  Trốn được quả ác nghiệp.

  Neither in sky nor surrounding by sea,

  nor by dwelling in a mountain cave,

  nowhere is found that place in earth

  where ones' from evil karma free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Có lỗi, biết có lỗi,

  không lỗi, biết là không,

  Do chấp nhận chánh kiến,

  Chúng sanh đi cõi lành.

  A fault they understand as such, they know as well where fault is not,

  so by embracing righteous views.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Chớ khinh chê điều ác,

  Cho rằng"chưa đến mình"

  Như nước nhỏ từng giọt,

  rồi bình cung đầy tràn.

  Think lightly not of evil, "It will not come to me",

  for by the falling of water drops a water jar is filled.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trí tuệ, không thiền,

  không thiền, không trí tuệ,

  Người có thiền có tuệ,

  Nhất định gần Niết Bàn.

  No concentration wisdom lacks, no wisdom concentration lacks,

  in whom are both these qualities, near to Nobbana is that one.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Đêm rất dài với kẻ mất ngủ,

  Đường rất dài với kẻ lữ hành đi xa mệt mỏi

  Vòng luân lồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu,

  Không biết được chơn diệu pháp.

  Long is the night for the sleepless,

  Long is the league for the weary one,

  Samaras' way is long for fools

  Who know not the Dharma true.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Xuân đến Xuân đi
                     lòng tự tại
  Trăng tròn Trăng khuyết
                    dạ thong dong

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, chúng ta sống,

  Không bịnh giữa ốm đâu!

  Giữa những người bịnh hoạn,

  Ta sống, không ốm đau.

  We who are healthy live happily midst the unhealthy,

  among unhealthy humans from ill-health dwell we free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như mái nhà vụng lợp,
  Mưa liền xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm không tu,
  Tham dục liền xâm nhập.
  Even as the rain does penetrate,
  A house that's badly thatched,
  Likewise lust does penetrate,
  The mind uncultivated.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như tảng đá kiên cố,

  Không gió nào lay động.

  Cung vậy, giữa khen chê,

  Người trí không giao động.

  Just as a mighty boulder stirs not with the wind,

  so the wise are never moved either by praise or blame.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Thật khó tìm ở đời,

  Người biết thẹn tự chế,

  Biết tránh né chỉ trích

  Như ngựa hiền lánh roi.

  where in the world is found

  one restrained by shame,

  awakened out of sleep

  as splendid horse with whip?

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như bông hoa tươi đẹp,

  Có sắc nhưng không hương.

  Cũng vậy, lời khéo nói,

  Không làm, không kết quả.

  Justas a gorgeous blossom

  brilliant but unscented,

  so fruitless the well-spoken words

  of one who does not act.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Giao thiệp khéo thân thiện,

  Cử chỉ mực đoan trang,

  Do vậy hưởng vui nhiều

  sẽ dứt mọi đâu khổ.

  One should be hospitable and skilled in good behavior,

  thereby greatly joyful come to dukkha's end.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nay vui, đời sau vui,

  Làm phước, hai đời vui.

  Nó vui, nó an vui,

  Thấy nghiệp tịnh mình làm.

  Here one joys, one joys hereafter,

  In both ways does the merit- maker joy;

  One joys and one rejoices,

  Ones' own pure karmas seeing.

Liên Lạc
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7107 150th Street West, Savage, MN 55378
 
Châm Ngôn
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp
Lấy tình thương làm lẽ sống
 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

You are here:

Liên Lạc

Mọi ý kiến, xin liên lạc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc (952) 300-8839

Địa Chỉ
7107 150th Street West
Savage, MN 55378
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video

TU VIỆN TÂY PHƯƠNG

Chương Trình

Chiêm Bái Phật Ngọc

THƯ MỜI

CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC

VÀ THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Phật Lịch 2558


(Từ 05/01/2014 đến 05/11/2014)

www.tuvientayphuong.org


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni,

Kính thưa quý vị quan khách, quý đồng hương Phật Tử,

Kính thưa Quý vị,

Trong thế giới nhân gian có hai điều thiêng liêng nhất là hòa bình và hạnh phúc. Suốt nhiều thế kỷ qua, con người đã luôn luôn đấu tranh và hy sinh đến cùng để có được hòa bình và hạnh phúc. Chính vì vậy, sự có mặt của Tôn tượng “Phật Ngọc vì hòa bình thế giới” trong thế kỷ 21 của chúng ta như một phép màu huyền diệu của tạo hóa, và là một nguồn sáng vĩ đại đủ sức soi rọi ước nguyện mãnh liệt của con người về hòa bình và hạnh phúc vĩnh cửu.

Bắt nguồn từ giấc mộng huyền bí của Ngài Lạt Ma Zopa xứ Tây Tạng về khối ngọc thạch quý giá vô ngần vào đầu năm 2006, đến hành trình kiếm tìm và phát tâm to lớn tôn tạo pho tượng Phật Ngọc của Đạo hữu Ian Green, một Phật tử xứ Úc Châu đã có cơ duyên với Phật giáo hơn 35 năm qua, trải qua quá trình tạo tác từ đôi tay tài hoa và tấm lòng mộ đạo của những người thợ điêu khắc lão luyện của vương quốc Phật giáo Thái Lan từ hình mẫu quen thuộc của pho tượng Phật tại Bồ đề Đạo tràng Ấn Độ, câu chuyện về sự ra đời và hình thành của Tôn tượng “Phật Ngọc vì hòa bình thế giới” trải qua gần 3 năm như một cổ tích về phép màu trong thế giới hiện đại. Phép màu ấy bắt nguồn từ những con người không cùng chung tiếng nói, màu da, nhưng đều thiết tha yêu mến Phật giáo và yêu mến hòa bình để cùng nhau tạo nên một công trình tuyệt tác không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là biểu tượng cho một ước nguyện đẹp đẽ và cao quý vì nền hòa bình của thế giới và tự do, hạnh phúc của mỗi con người. Chính vì vậy mà hành trình của tượng “Phật Ngọc vì hòa bình thế giới” được tạo nên từ khối Ngọc Thạch Nephrite quý giá sâu thẳm trong lòng miền Bắc Canada, trải qua bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ, đều được Phật tử và cư dân khắp nơi hân hoan nghinh đón, chiêm bái và đảnh lễ. Đức Phật đã từng đề cập trong Kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực rằng: Chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả ấy đã được vô lượng công đức rồi, huống chi người ấy được đối trước Phật tượng mà lễ bái, cúng dường, thì công đức còn nhiều hơn gấp bội”.

Đón mừng Mùa Lễ hội Phật Đản năm 2014 và tạo phước duyên để Phật tử gần xa vun bồi công đức, Tu viện Tây Phương sẽ long trọng tổ chức Lễ Cung Nghinh Tôn Tượng “Phật Ngọc vì hòa bình thế giới” đến quang lâm và an vị tại Khuôn viên Tu viện Tây Phương, bang Minnenosta, nhằm tạo cơ duyên cho tất cả quý vị Tăng Ni, Phật tử, Quý Đồng hương và quan khách gần xa đến chiêm bái và đảnh lễ, không phân biệt tôn giáo, miễn là quý vị dành chút thời gian để chúng ta cùng đến chiêm bái và cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, bình an cho các mối quan hệ xã hội, bình yên cho gia đình, bè bạn và sự thanh thản trong tâm hồn của mỗi người. Với tất cả những kỳ vọng đẹp đẽ ấy, Tu viện Tây Phương mong muốn đem đến cho Quý vị một cơ duyên tốt lành và hiếm có trong cuộc đời của mỗi chúng ta khi được tri kiến và được cầu nguyện trước một Tôn tượng cao quý và mầu nhiệm nhất về hình dung của Đức Phật. (Vì đây cũng là cơ duyên sau cùng để chúng ta cùng chiêm bái Phật Ngọc trước khi Tôn Tượng được đưa về an vị tại Bảo Tháp Đại Từ Bi ở Úc Châu).

Thời gian trưng bày Phật Ngọc cùng hoạt động đón mừng Phật Đản Phật lịch 2558 tại Tu viện Tây Phương sẽ diễn ra từ 05/01 đến 05/11/2014.

Tu viện Tây Phương rất mong được đón nhận nhiệt tâm quang lâm, chiêm bái, cúng dường của Quý vị và rất mong Quý vị sẽ giới thiệu đến thân nhân, bạn bè gần xa cùng tham dự sự kiện đặc biệt và nhiều ý nghĩa cao quý này.

 

Mọi Phát Tâm của quý vị cho việc thỉnh Phật Ngọc, xin gởi về:

Tu Viện Tây Phương

7107 150th street, West

Savage, MN 55378

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.


VIỆN CHỦ

Sa môn THÍCH HẠNH ĐỨC

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 952-300-8839952-300-8839


 

Jade Buddha Invitation

INVITATION LETTER
JADE BUDDHA WORSHIP
    AND ATTEND VESAK 2558 BUDDHIST CALENDAR 

(From 5/1/2014 to 5/11/2014)

www.tuvientayphuong.org


 

Namo Original Teacher Shakyamuni Buddha

 

Dear Venerable monks, Venerable, Monks and Nuns,

Dear Guests and fellow Buddhists,

Ladies and Gentlemen,

            In the human world there are two things that are most sacred: peace and happiness. Over the centuries, man has always struggled and sacrificed to reach peace and happiness. The presence of the statue Jade Buddha for Universal Peace” in our 21st century is a magical miracle of creation. It is a great light - enough to illuminate the intense desire of people for peace and eternal happiness.

In his mysterious dream in early 2006 Lama Zopa of Tibet saw a block of rare and precious jade that would journey to seek and give rise to the larger replenishment of the Emerald Buddha statues. The talented hands and heart of Director Ian Green, a Buddhist in Australia for more than 35 years, sculpted the statue from the familiar pattern of the Buddha statue at Bodh Gaya. The statue “Jade Buddha for Universal Peace”has provided almost three years of captivating magic in the modern world. Miracles have been seen by the common man who do not share the same voice or skin color, but who fervently love Buddhist peace. The love of peace unites us to celebrate this masterpiece work not only for its religious significance but as a symbol of a desire for beauty and the nobility of peace, world freedom and happiness of every human being. The journey of “Jade Buddha for Universal Peace”,created from a valuable block of Jade Nephrite from the deep of Northern Canada, has traveled to many countries and regions where it has been welcomed, rejoiced and worshipped by Buddhists and residents.

Buddha says in scriptures that: “Only a brief moment to admire the Buddha statue, one that has been immeasurable merit then, he was alone in front of the Buddha statue that worship, offerings, it also merits more than doubled.”

To Celebrate Vesak Festival season 2014 and to create significant meaning for fellow Buddhists, Tay Phuong Monastery will solemnly process the celebrated statue “Jade Buddha for Universal Peace” at Tay Phuong Monastery’s campus located in Minnesota. We hope to create the opportunity for all monks, Buddhists, countrymen and visitors to worship and pay homage irrespective of religion, to take time to contemplate and pray for world peace, peace for social relationships, for peaceful families, for friends and for serenity in the heart of every person. Tay Phuong Monastery desires to give you grace and goodness in the lives of each of you who acknowledge and pray before the noble statue, a most mysterious visualization of the Buddha. After the celebration the Jade Buddha statue is to be taken back to The Great Stupa of Universal Compassion, Ltd. in Australia.

Jade Buddha will be on display and activities to celebrate the Vesak Buddhist Monastery on Buddhist’s calendar 2558 at Tay Phuong Monastery will take place from May 1st, 2014 to May 11th, 2014.The opening ceremony will be held on Saturday, May 3rd at 10:00 a.m. to 10:00 p.m. Closing ceremony is on Saturday, May 10th at 10:00a.m. – 11:00 p.m.

Tay Phuong Monastery committees are looking forward to your enthusiasm, worship and offerings. Forward our invite to your family and friends to join us for this special event.

All donations for the Jade Buddha event should be sent to:

Tay Phuong Monastery

7107 150th Street, West

Savage, MN 55378

Monastery Abbot Western Monastery (Tu Vien Tay Phuong)

Venerable: Thich Hanh Duc

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 952-300-8839952-300-8839

Phật Ngọc

Hình Ảnh

 • 3
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 6
 • 7

Khách Thăm Viếng

We have 10 guests and no members online

Số lượt truy cập

Articles View Hits
147966