TU VIỆN TÂY PHƯƠNG:

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tinh cần giữa phóng dật,

  Tỉnh thức giữa quần mê.

  người trí như ngựa phi,

  bỏ sau lưng ngựa hèn.

  Amongthe heedless, heedful,

  Among the sleepy, wide awake.

  As the swift horse outruns a hack

  So one of good wisdom wins.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo;

  Nếu với ý Ô nhiễm, Nói lên hay hành động,

  khổ não bước theo sau,

  Như xe, chân vật kéo.

  Mind precedes all knowable,

  Mind's their chief, mind-made are they. Ifwith a corrupted mind

  One should either speak or act

  suffering follows caused by that, as does the wheel the ox's hoof.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Thật khó tìm ở đời,

  Người biết thẹn tự chế,

  Biết tránh né chỉ trích

  Như ngựa hiền lánh roi.

  where in the world is found

  one restrained by shame,

  awakened out of sleep

  as splendid horse with whip?

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy


  Lấy vật chất làm của,
  Của sẽ rời bỏ ta
  Lấy phước đức làm của,
  Của theo ta vạn kiếp.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như mái nhà vụng lợp,
  Mưa liền xâm nhập vào.
  Cũng vậy tâm không tu,
  Tham dục liền xâm nhập.
  Even as the rain does penetrate,
  A house that's badly thatched,
  Likewise lust does penetrate,
  The mind uncultivated.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Xuân đến Xuân đi
                     lòng tự tại
  Trăng tròn Trăng khuyết
                    dạ thong dong

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Tìm không được bạn đường,

  Hơn mình hay bằng mình,

  Thà quyết sông một mình,

  không làm bạn kẻ ngu.

  If a wayfarer fails to find

  one better or equal,

  steadfast he should fare alone

  for a fools' no fellowship.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu ít nói kinh điển,

  nhưng hành pháp, tùy pháp,

  từ bỏ tham, sân, si,

  Tỉnh giác tâm giải thoát,

  Though few of the sacred texts he chants

  In dharma does his practice run, clear of delusion, lust and hate,

  Wisdom perfected, with heart well-freed.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trên trời, giữa biển,

  Không lánh vào động núi,

  Không chỗ nào trên đời,

  Trốn được quả ác nghiệp.

  Neither in sky nor surrounding by sea,

  nor by dwelling in a mountain cave,

  nowhere is found that place in earth

  where ones' from evil karma free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lấy không giận thắng giận,

  Lấy thiện thắng không thiện,

  Lấy thí thắng xan tham,

  Lấy chơn thắng hư ngụy.

  Anger conquer by amity, evil conquer with good,

  by giving conquer miserly, with truth the speaker of falsity.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như hồ nước sâu thẳm,

  Trong sáng, không khuấy đục.

  Cũng vậy, nghe chánh pháp,

  Người trí hưởng tịnh lạc.

  Even as a fathomless lake, a lake so calm and clear.

  so Dharma having heard ,serene the wise become.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Dầu tại bãi chiến trường,

  Thắng ngàn vạn quân địch.

  không bằng tự thắng minh,

  thật chiến thắng tối thượng.

  Though thousand times a thousand men

  in battle one may conquer.

  yet should one conquer just oneself

  one is the greatest conqueror.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Đêm rất dài với kẻ mất ngủ,

  Đường rất dài với kẻ lữ hành đi xa mệt mỏi

  Vòng luân lồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu,

  Không biết được chơn diệu pháp.

  Long is the night for the sleepless,

  Long is the league for the weary one,

  Samaras' way is long for fools

  Who know not the Dharma true.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Với hận diệt hận thù
  Đời này không có được.
  Từ bi diệt hận thù,
  Là định luật ngàn thu.
  Never here by enmity
  Are those with enmity allayed
  They are allayed by amity,
  This is the timeless truth.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, chúng ta sống,

  Không bịnh giữa ốm đâu!

  Giữa những người bịnh hoạn,

  Ta sống, không ốm đau.

  We who are healthy live happily midst the unhealthy,

  among unhealthy humans from ill-health dwell we free.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi
  Ai ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù không thể nguôi.
  Who bears within them and enmity:
  "he has abused and beaten me,
  Defeated me and plundered me,"
  Hate is allayed for them.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không trí tuệ, không thiền,

  không thiền, không trí tuệ,

  Người có thiền có tuệ,

  Nhất định gần Niết Bàn.

  No concentration wisdom lacks, no wisdom concentration lacks,

  in whom are both these qualities, near to Nobbana is that one.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Nay vui, đời sau vui,

  Làm phước, hai đời vui.

  Nó vui, nó an vui,

  Thấy nghiệp tịnh mình làm.

  Here one joys, one joys hereafter,

  In both ways does the merit- maker joy;

  One joys and one rejoices,

  Ones' own pure karmas seeing.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Không nên nhìn lỗi người,

  Người làm hay không làm.

  nên nhìn tự chính mình,

  Có lam hay không làm.

  Not others' opposition

  Nor what they did or failed to do,

  But in oneself should be sought

  Things done, things left undone.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Có lỗi, biết có lỗi,

  không lỗi, biết là không,

  Do chấp nhận chánh kiến,

  Chúng sanh đi cõi lành.

  A fault they understand as such, they know as well where fault is not,

  so by embracing righteous views.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Chớ khinh chê điều ác,

  Cho rằng"chưa đến mình"

  Như nước nhỏ từng giọt,

  rồi bình cung đầy tràn.

  Think lightly not of evil, "It will not come to me",

  for by the falling of water drops a water jar is filled.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Khó thay, được làm người,

  Khó thay, được sống còn,

  Khó thay, nghe diệu pháp,

  Khó thay,Phật ra đời.

   

  Human birth is to gain, hard for mortals is their life,

  to come to Dharma true is hard, rare the Buddha's arising.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Giao thiệp khéo thân thiện,

  Cử chỉ mực đoan trang,

  Do vậy hưởng vui nhiều

  sẽ dứt mọi đâu khổ.

  One should be hospitable and skilled in good behavior,

  thereby greatly joyful come to dukkha's end.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Lửa nào bằng lửa tham!

  Chấp nào bằng sân hận!

  Lưới nào bằng lưới si!

  Sông nào bằng sông ái!

  There is no fire like lust, naught seizes like aversion,

  unequalled is delusion's net, no river's like to craving.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

   

  Hương thơm của hoa
           bay theo chiều gió
  Hương thơm đạo đức
          tủa pháp muôn phương.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như tảng đá kiên cố,

  Không gió nào lay động.

  Cung vậy, giữa khen chê,

  Người trí không giao động.

  Just as a mighty boulder stirs not with the wind,

  so the wise are never moved either by praise or blame.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Như bông hoa tươi đẹp,

  Có sắc nhưng không hương.

  Cũng vậy, lời khéo nói,

  Không làm, không kết quả.

  Justas a gorgeous blossom

  brilliant but unscented,

  so fruitless the well-spoken words

  of one who does not act.

 • Lời Phật dạy
  Lời Phật dạy

  Vui thay, Phật ra đời!

  Vui thay, Pháp được giảng!

  Vui thay, tăng hòa hợp!

  Vui thay, chúng đồng tu!

  blessed is the birth of Buddhas, blest true Dharma's' teaching,

  blest Sangha's harmony and blessed is their striving.

Liên Lạc
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7107 150th Street West, Savage, MN 55378
 
Châm Ngôn
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp
Lấy tình thương làm lẽ sống
 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

You are here:

Liên Lạc

Mọi ý kiến, xin liên lạc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc (952) 300-8839

Địa Chỉ
7107 150th Street West
Savage, MN 55378
phone: (952) 300-8839
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video

Khách Thăm Viếng

We have 152 guests and no members online

Số lượt truy cập

Articles View Hits
1901882

Thư Ngõ

Thư Ngõ

THƯ KÊU GỌI
HẢO TÂM QUYÊN GÓP XÂY DỰNG ĐÀI QUÁN ÂM

Kính gởi:

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.

Thưa Quý liệt vị!

Trong tâm thức các tín đồ Phật tử khắp nơi trên thế giới, Bồ tát Quán Thế Âm luôn là biểu tượng của lòng từ bi và sự cứu rỗi con người vượt qua những khó khăn, khổ nạn trong cuộc sống. Hình tượng một Vị Bồ Tát có đạo hạnh thần thông nguyện ở lại thế gian để cứu độ hết thảy chúng sanh trước khi nhập Niết Bàn không chỉ là câu chuyện linh thiêng trong thế giới Phật Giáo mà còn lưu truyền trong dân gian với biết bao sự tích về sự hóa thân của Ngài trong nhiều hình hài khác nhau để cứu độ chúng sanh. Chính vì vậy mà trong tín ngưỡng dân gian, ở đâu có hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm thì nơi đó cũng được xem như là chùa, là chốn bình an che chở tâm linh, là nơi linh thiêng để nương tựa, cầu ngyện. Có thể thấy ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam, từ những mái chùa cổ kính trang nghiêm đến những ngôi miếu ven đường giữa đồng hoang bất tận, chúng ta cũng đều dễ dàng bắt gặp và có cơ hội chiêm bái tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát luôn lắng nghe và cứu độ chúng sanh với tâm từ bi nhất. Phẩm Phổ Môn, Kinh Pháp Hoa có ghi: “Quán - Âm là một vị đại Bồ - tát trong Phật - giáo Đại - thừa … Hễ ai thờ ngài, ắt được các sự phước đức; ai cầu nguyện và niệm tưởng ngài thì được sức lành của ngài chở che và cứu trợ trong các nạn nguy (...)”.

Tại Tu viện Tây Phương, ước mong xây dựng một tượng đài Quán Thế Âm trang nghiêm, thanh tịnh để Phật tử khắp nơi đến chiêm bái, cầu nguyện là tâm niệm từ lâu. Đến nay, Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm từ Việt Nam đã được tịnh dời đến Tu viện Tây Phương. Tôn tượng cao 22 feet, trọng lượng hơn 15 tấn được tạo tác từ loại đá quý lâu năm ở vùng núi Ngũ Hành của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng, nơi nổi tiếng là thánh địa Phật giáo của dải đất miền Trung với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và những sự tích Phật giáo huyền bí còn lưu truyền đến nay. Một không gian sân vườn thanh tịnh, tôn nghiêm, thoáng đãng và hòa nhã nhất tại Tu viện Tây Phương đã được lựa chọn làm nơi đặt Tôn tượng cao quý này. Tuy nhiên, hiện nay chi phí xây dựng Đài hoa sen làm bệ đỡ cho Tôn tượng có kích thước và trọng lượng lớn là rất cao, ước tính 150.000 USD.

Tu viện Tây Phương rất mong nhận được phát tâm ủng hộ của Quý Phật tử, Đồng hương và Quan khách gần xa cùng chung tay giúp Tu Viện hoàn thành tâm nguyện đẹp đẽ này, cùng góp một bàn tay để dựng lên Tượng Đài của tấm lòng từ bi bác ái, của một vị Bồ Tát luôn lắng nghe và cứu độ chúng sanh, và để sự hiện diện của Ngài ngày càng gần gũi hơn trong cuộc sống tâm linh và tinh thần của mỗi chúng ta.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Viện chủ Tu Viện Tây Phương

TỲ Kheo Thích Hạnh ĐứcMọi chi tiết xin liên lạc:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
THƯ KÊU GỌI

Meditation Sessions

TAY PHUONG MONASTERY INVITATION
7107 150th Street, West
Savage, MN 55378
Tel: 952-300-8839
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.tuvientayphuong.org

INVITATION TO PARTICIPATE IN BUDDHIST MEDITATION SESSIONS

Meditation is a distinctive feature of eastern cultures. Originating with the birth of Buddhism the practice has spread around the world. Meditation has become more than a Buddhist practice, becoming a process to reach peace and happiness of the mind - a way to ease the tense pressures of life.

The benefits affect the realm of health and spirit, assisting people to deter illnesses and to overcome sorrows to have healthy and happy bodies and souls. As a religious practice for persons studying Buddhism, meditation is a path to obtain enlightenment. These sessions offer knowledge and understanding for positive results to use to obtain knowledge, happiness, peace, and serenity in the path of life.

Buddha Shakyamuni has emphasized the important benefits of meditation: “Meditation is the only means to pacify, purify your mind, and eradicate sorrow.” Samyutta Nikaya spent 49 days and night earnestly meditating before attaining Boddhihood. We, as Buddhist disciples, practice meditation to reach the ultimate goal of enlightenment.

Tay Phuong Monastery is offering the first series of mediation sessions. These sessions will provide a guide to Buddhist disciples and to beginners beginning their meditations. The program is scheduled twice a month, on Wednesdays, from 7:00 to 8:00 PM. The environment of the monastery is peaceful, serene, and pure providing a calm setting to study and meditate.

Tay Phuong Monastery invites you to join the first meditation session which will begin September 17.

Respectfully,

THICH HANH DUC

Abbot of Tay Phuong Monastery


Calendar of classes for 2014.

   First and third Wednesday of the month - 7:00 – 8:00 p.m.
   September 17, October 1 and 15, November 5 and 19, December 3 and 17

Mười Hai Lời Nguyện

Mười Hai Lời Nguyện Quán Âm

1. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài.
2. Con xin mở rộng tầm hiểu biết, để có thể thấu rõ được gốc rễ khổ đau của mọi người, mọi loài mà tìm cách nâng đỡ và hộ trì.
3. Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc, phê bình, chỉ trích và bạo động, để con có thể vui sống với mọi người và mọi loài.
4. Con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng quyến thuộc con, mọi người và mọi loài được sống an toàn, thuận hòa và thảnh thơi.
5. Con xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe người thân, bạn hữu và người khác nói năng, tâm sự. Dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tự ngã và cá tánh của con, con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiếm nhã.
6. Con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng, mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác mầu nhiệm.
7. Con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về cảnh giới tịnh độ.
8. Con xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân tự buông khí giới.
9. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tính thương yêu, bình đẳng của nhau. Đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù, ganh tỵ, ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau.
10. Con xin nguyện cho hành tinh xanh này, muôn đời là trái đất xinh tốt, không bị tàn hoại, ô nhiễm. Phương nào, nơi đâu cũng sản sanh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo, ngũ cốc, hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ.
11. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi, trí tuệ viên minh để chúng con có thể cùng nhau thi thiết hạnh lành, cứu giúp những ai đang bị đọa đày, giam hãm trong địa ngục tăm tối.
12. Con xin nguyện cho con, mọi người và mọi loài có đầy đủ diệu lực, ngàn tay, ngàn mắt và tự tại vào ra ba cõi. Chúng con nguyện cùng với các vị Bồ Tát lớn, thừa tự sự nghiệp cứu độ chúng sanh như chư Phật đã và đang thực hiện trong mười phương thế giới.

 

The Twelve Vows to Cultivate A Spirit of Loving kindness and Compassion

1. I vow to cultivate loving kindness and compassion, and to protect lives, happiness for all living beings.
2. I vow to understand all living beings and their sufferings, in order to offer joy and bring happiness to everyone.
3. I vow to let go of all angers, worries, anxieties, and complaints, so I can live freely and happily with everyone.
4. I vow to live in harmony, peacefully with friends, families, and all beings.
5. I vow to listen with all my attention and open-heartedness in order to understand what the other person is saying. I shall listen without any prejudice. I shall sit and listen without judging or reacting, and I shall not say things which are unwholesome and hurtful.
6. I vow to practice mindful breathing to transform my deep habit energy of gorgetfulness, I shall learn to breath mindfully everytime I hear the sound of the bell, or other wonderful sounds around me. If I practice listen deeply, I will see that all sound carries a message of love and wisdom.
7. May the sicks be healed, the old be well taken care of, and those who has passed away will be reborn in the Pure Land.
8. May the poor be fed, all wrong doings be repented, all in captivity be free, all disable be healed, all drug addict be awaken from their illusion, and all murderers be free of arms.
9. May all the beings bultivate boundless love. Let no one do harm to anyone. Let no one put the life of anyone in danger, and let no one, out of anger or ill will, wish anyone harm.
10. I vow to protect this planet and keep it beautiful. I vow to do work of transforming garbage into flowers and fruits, protecting life and the enviroment, and building a Pure Land on earth.
11. May all beings end all afflictions so that wisdom can arise, and the fruit of awakening be fully realized for everyone.
12. May I and all living beings act with the wonderful power of thousand arms and eyes of compassion, to come and go freely in the three worlds. We aspire to practice with a boddhisatva's vow to be an instrument of the Buddha to help alleviate pain and sufferings in the Ten Directions of the Cosmos.

Các Bài Viết Của Thầy

Các Bài Viết Của Thầy

Đêm qua sân trước một nhành mai T.T. Thích Hạnh Đức

Bài Thơ “VỊNH PHẬT” T.T. Thích Hạnh Đức

Đạo Phật với Thời Đại T.T. Thích Hạnh Đức

Năm hạnh của người Phật tử T.T. Thích Hạnh Đức